Друштво геолошких инжењера и техничара Србије 

Билтен Дгеитс-а

ДГЕИТС почев од 2011. године издаје периодичну публикацију Билтен ДГЕИТС-а, који излази квартално. Билтен се од првог броја публикује у електронској форми а од броја 9 (март 2013. године) публикује се и у штампаној форми.

Циљ публиковања Билтена је да се чланство ДГЕИТС-а редовно и благовремено информише о раду Управног одбора и других органа ДГЕИТС-а, СИТС-а и других домаћих и страних стручних удружења, о законској регулативи из области геологије и других области релевантних за геолошку струку, упозна са актуелним научно-стручним проблемима из геологије у свету и упозна са календаром научно-стручних скупова у земљи и свету у области геологије и областима релевантним за геолошку струку.

Билтен ДГЕИТС-а добијају сви чланови и корпоративни чланови ДГЕИТС-а а достављамо га и неким другим привредним организацијам, стручним асоцијацијама и заинтересованим појединцима.

2022


2021


2020