Друштво геолошких инжењера и техничара Србије 

Геолошке стихије и штете у  животној средини: Шта после циклона Тамара

Србију и земље у региону — БиХ и Хрватску, погодио је претходних дана снажан циклон Тамара изазвавши катастрофалне поплаве и велике и бројне нестабилности тла, проузокујући људске жртве и огромне штете и проблеме у животној средини. У Србији је великим ангажовањем Владе, локалних органа и целог друштва спречено да штете буду још веће. Велики део ових штета изазвале су појаве геолошких стихија, односно активирања клизишта, одрона и других нестабилности тла.
Инжењери геологије су од самог почетка појаве ових геолошких стихија пружали  стручну помоћ реупбличким, градским и локалним кризним штабовима и у изјавама  за  телевизију,  радио и штампане медије објашњавали ове појаве широј јавности. У периоду санирања штета који је пред нама, значајну улогу треба да има геолошка струка. Ово је и прилика да поново сагледамо могуће доприносе геолошке струке у санацији насталих штета и превенцији геолошких стихија као и о стаусном положају геологије код нас и да са свим тим упознамо и друге струке, законодавце и ширу јавност и обезбедимо њихову неопходну сарадњу и подршку.  
Друштво геолошких инжењера и техничара Србије (ДГЕИТС) са својим чланством је спремно да настави своје веома активно ангажовање на унапређењу статуса геолошке струке код нас, кроз унапређење законске регулативе, сарадњу са другим струкама и органима државне и локалне управе. 
У том циљу публиковали смо специјални број посебних издања Билтена ДГЕИТС-а са жељом да  са овом проблематиком упознамо не само чланове и пријатеље ДГЕИТС-а већ и законодавце и ширу јавност, као и да широј јавности приближимо и објаснимо неке појмове и процесе везане за геолошке стихије и њихове последице.

Нацрт Закона о геолошким истраживањима и рударству

За време претходне Владе Министарство за природне ресурсе, рударство и просторно планирање  (МПРРПП) покренуло је доношење новог закона о геологији и рударству, под називом Закон о геолошким истраживањима и рударству. МПРРПП је припремило Нацрт Закона и организовало две јавне расправе и планирало је одржавање још једне јавне расправе која није одржана због парламентармих избора.  У новој Влади нека министарства су прекомпонована и сада је ресорно министарство за геологију  Министарство рударства и енергетике. До сада није било нових активности везаних за Нацрт Закона о геолошким истраживању и рударству. (Више у Билтену ДГЕИТС-а пос. изд. бр. 1).

Правилник о висини и начину плаћања надокнаде за коришћење података и гео-лошке документације

Министар природних ресурса, рударства и просторног планирања донео је  10.03.2014. год. Правилник о висини и начину коришћења података и документације основних и примењених геолошких истраживања која се финансирају из буџета Републике Србије је објављен у Службеном гласнику РС и ступио на снагу.  Правилник има  8 чланова. (Више у Билтену ДГЕИТС-а бр. 13).

Стручни испити за инжењере геологије

Дипломирани инжењери геологије полагали су стручни испит за геолошку струку 27.06.2014. год., пред комисијом коју су на основу овлашћења надлежног министарства образовали СИТС и ДГЕИТС. Следећи испитни рок је у новембру 2014. године.
Услови за пријављиваље, припрему и полагање испита налазе се на сајту www.sits.org.rs.

Европска инжењерска картица

Европска федерација националних инжењерских асоцијација (FEANI) издаје инжењерску картицу и eur ing титулу преко својих чланица-националних асоцијација. Инжењерска картица (engineering card) је професионална картица, издаје се у складу са прописаним процедурама FEANI-а, на енглеском језику и важи 10 година. ИК омогућава добијање информација о имаоцу картице, његовим формалним квалификацијама, усавршавањима и радном искуству, преко Извода из Националног регистра инжењера. У Србији су у току припреме за издавање ИК, а издаје је Комисија за Национални регистар коју је формирао Савез инжењера и техничара Србије, као национални партнер FEANI-а. (Више на сајту www.sits.rs)