Друштво геолошких инжењера и техничара Србије 

ЗБОРНИЦИ РАДОВА

XIV Симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике. Зборник радова

27-28.09.2012., Београд.

Уредници: Д. Сунарић и Д. Јевремовић,

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије и Рударско-геолошки факултет, Београд, 2012