Друштво геолошких инжењера и техничара Србије 

Комитет за лежишта минералних сировина

проф. др Радуле Тошовић

др Јован Ковачевић

Богољуб Вучковић дипл. инж.

Рајко Стојаковић дипл. инж.

Комитет за инжењерску геологију и геотехнику

проф. др Душко Сунарић

проф. др Драгутин Јевремовић

Младен Константиновић дипл. инж.

мр Владета Вујанић

доц. др Биљана Албомасов


дипл. инж. Добрица Дамњановић

дипл. инж. Горан Љумовић

др Срђан Костић, дипл. инж.

Комитет за хидрогеологију

проф. др Петар Милановић, дипл. инж. 

др Миленко Васиљевић, дипл. инж.

др Владимир Беличевић, дипл. инж.

проф. др  Зоран Стевановић

проф. др Дејан Миленић, дипл. инж.

Милан Радовановић, дипл. инж.

Милан Трипковић, дипл. инж.

Владимир Живановић, дипл. инж.

Комитет за геофизику

Зоран Миловановић, дипл. инж.

др Милан Милојевић, дипл. инж.

Бошко Килибарда, дипл. инж.

Петар Војиновић, дипл. инж.

Петар Трифуновић, дипл. инж.

мр Бранко Драгићевић, дипл. инж.

Рајко Васић, дипл. инж.

Комитет за геологију и заштиту животне средине

проф. др Адам Дангић, дипл. инж.

Душан Сајић, дипл. инж.

Јелена Милошевић, дипл. инж.

Александар Обреновић, дипл. инж.

Радојица Милановић, дипл. инж.