Друштво геолошких инжењера и техничара Србије 

Контакт

Kneza Milosa  9
11000 Belgrade
Serbia 

office@dgeits.org.rs
webmaster@dgeits.org.rs