Друштво геолошких инжењера и техничара Србије 

КЊИГЕ

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије (ДГЕИТС) издаје повремено научне и стручне монографије.

90 година наставе инжењерске геологије на Универзитету у Београду и
40 година Смера за геотехнику

Монографија „90 година наставе инжењерске геологије на Универзитету у Београду и 40 година Смера за геотехнику“. Уредници Д. Сунарић и Д. Јевремовић, Друштво геолошких инжењера и техничара Србије и Рударско-геолошки факултет, Београд, 2012, стр. 170.

Монографију су припремили Комитет за инжењерску геологију и геотехнику ДГЕИТС-а и Катедра за геотехнику Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.

Монографија представља први писани материјал о настави инжењерске геологије и геотехнике код нас и о актерима њиховог развоја.

Уредници монографије проф. др Душко Сунарић, дипл. инж. и проф. др Драгутин Јевремовић, дипл. инж., су председник и потпредседник Комитета за инжењерску геологију и геотехнику ДГЕИТС-а.