Друштво геолошких инжењера и техничара Србије 

Међународна сарадња

ДГЕИТС је преко Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) укључен у рад Европске федерације националних инжењерских удружења (FEANI).

СИТС је на Генералној скупштини FEANI-а одржаној у Прагу 29. септембра 2006. године примљен у чланство FEANI-а у статусу националне чланице из Србије.

FEANI (http://www.feani.org/) је водећа инжењерска асоцијација у Европи и званични репрезент инжењерске професије у Европској Унији. FEANI има седиште у Бриселу и у свом саставу има националне чланице из 31 европске земље које представљају више од 350 инжењерских удружења, организованих на националном нивоу, и заступа интересе преко 3,5 милиона инжењера у Европи.

FEANI је члан оснивач Светске федерације инжењерских удружења – WFEO и сарађује са многим другим организацијама које се баве техничко-технолошким питањима и образовањем инжењера. Организација има консултативни статус у UNESCO, UNIDO и при Савету Европе.
Главни циљеви ове организације су:

  • афирмација професионалног идентитета инжењера Европе;

  • промовисање успешности у образовању, обуци и професионалном ангажовању у             инжењерској струци;

  • осигуравање да се професионалне квалификације инжењера из земаља националних чланица признају у Европи и широм света;

  • подстицање успешности, креативности и иновација у инжењерству и истраживању.

Једна од важних активности FEANI-а је додела EURING титуле (титуле европски инжењер), по којој је FEANI препознатљив у целом свету и коју је до сада добило преко 30.000 инжењера у Европи, од чега највећи број у Великој Британији, Немачкој и Француској. EUR ING титула као проверена гаранција компетентности, омогућава инжењерима носиоцима, предности при аплицирању за одговорна радна места и међународне пројекте. У том смислу FEANI води и FEANI Регистар, базу података, која је доступна бројним послодавцима и органима управљања широм Европе, а где се налазе подаци о свим регистрованим EUR ING инжењерима, што представља транспарентан начин провере њихове компетентности.

FEANI пружа додатне могућности инжењерима Европе кроз реализацију још једног јако значајног пројекта ENG CARD – инжењерска картица. Пројекат је базиран на директиви 2005/36 која предвиђа “увођење, на европском нивоу, од стране професионалних организација, картица које ће олакшати мобилност сваког професионалца и посебно убрзати размену информација између земље боравка и његове земље порекла, овакве картице требају да пруже могућност праћења каријере сваког професионалца, која се реализује у више земаља”.

ENG CARD пројекат је такође финансиран од стране Комисије Европске уније чиме је добио своју легалну позадину, а докуменат тј. картица који се буде на основу њега издавао, биће обавезујући за све администрације у Европи. Оно што је важно истаћи јесте да ће картица бити доступна свим припадницима инжењерске популације, а не само онима који имају статус консултанта са лиценцама одобреним од стране администрација на националном нивоу и чији проценат чини око 5% од укупне инжењерске популације у Европи.