Друштво геолошких инжењера и техничара Србије 


Скупштина

2013. година: СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ДГЕИТС-а одржана је 28.06.2013.  Седница
Скупштине Друштва геолошких инжењера и техничара Србије одржана је 28.06.2013. године у Београду, у сали на 3. спрату Дома инжењера „Никола Тесла“ Савеза инжењера и техничара Србије, у улици Кнеза Милоша бр. 9. Скупштина је почела са радом у 1115 часова а завршена је у 1320 часова. Чланови супштине су добили Билтен ДГЕИТС-а бр. 9 (март 2013.) у штампаној форми (раније су га добили у електронској форми).

Скупштину  је водило радно председништво у саставу  проф. др Адам Дангића и проф. др. Станимир Путник. Скупштина је имала радни део и свечани део.

У радном делу Скупштина је разматрала и усвојила  једногласно извештај председника ДГЕИТС-а проф. А. Дангића о раду ДГЕИТС-а у 2012. години, план рада у 2013. години (оба дата у Билтену ДГЕИТС-а бр. 9) и финансијски извештај. У Извештају о раду у 2012. години приказани су рад Управног одбора, стручно-научних комитета ДГЕИТС-а, публиковање Билтена ДГЕИТС-а, признања ДГЕИТС-у,  симпозијуми које је организовао или суорганизовао ДГЕИТС (14. симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике и 14. српски симпозијум из хидрогеологије), издавачка делатност и активности везане за законску регулативу. Финансијски извештај је показао да је пословање ДГЕИТС-а у 2012. години и у 2013. години до данашњег дана било успешно.  Усвојени су једногласно и извештај предсеника Надзорног одбора проф. др Душка Сунарића да  су се   рад Управног одбора и других органа ДГЕИТС-а и пословање ДГЕИТС-а у 2012. години и до 28.06.2013. године у свему одвијали према Статуту ДГЕИТС-а и позитивним законским прописима и извештај председника Суда части да није било проблема који спадају у делокруг рада Суда части.

Скупштина је верификовала одлуке Управног одбора од 19.04.2013. год. о избору у органе ДГЕИТС-а на упражњена места у УО и НО, (1) за потпредседника ДГЕИТС-а досадашњег члана УО др Миленка Васиљевића, дипл. инж.;  (2) за члана УО Зорана Даниловића, дипл. инж.; (3) за члана НО Душана Сајића, дипл. инж. Скупштина је верификовала и одлуку Управног одбора од 13.05.2013. год. о додели захвалница организацијама које су значајно помогле успешној реализацији XIV Симпозијума из инжењерске геологије и геотехнике, и јубилеја 90 година наставе инжењерске  геологије и 40 година Смера за геотехнику на Универзитету у  Београду.

Веома садржајна дискусија вођена је о проблематици доношења новог закона о геологији (геолошким истраживањима) и досадашњим активностима органа и чланства ДГЕИТС-а. Mинистарство за природне ресурсе, рударство и просторно планирање, које је надлежно за геолошка истраживања, покренуло је пре непуну годину доношење закона под називом Закон о геолошким истраживањима и рударству (ГИР), који треба да замени Закон о рударству и геолошким истраживањима, донет крајем 2011. године. Управни одбор и други органи и чланство ДГЕИТС-а су активно учествовали у јавној расправи о Нацрту овог закона, дискусјиама на округлим столовима и дописима ресорном министарству. Посебно је била значајна дискусија о проблематици геолошких лиценци које би требало да се уведу новим законом. Закључено је да је досадашње ангажовање органа и чланства ДГЕИТС-а било веома добро и значајно и да треба да се и даље настави истим интензитетом.

По завршетку радног дела Скупштине свечано су уручене захвалнице ДГЕИТС-а организацијама које су помогле одржавање 14. симпозијума из инжењерске геологије и геотехнике, а добили су их: Саобраћајни институт ЦИП, Београд; Рударско топионичарски басен Бор; Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд; НИС а.д., Нови Сад; Енергопројект- Хидроинжењеринг, Београд; Железнице Србије, Београд; Геосонда-Консолидација; Београд, Полимеринжект д.о.о., Софија, Бугарска; Институт за путеве, Београд; ДИК, Београд; Дивел, Сарајево, БиХ; Грађевински факултет, Београд; Геоалфа, Београд; Макспро, Београд; Геа, Београд; Геомеханика, Београд; Геотест, Београд; Систем Гео Ин, Београд. 

По завршетку свечаног дела Скупштине приређен је пригодни коктел.

(Опширнији приказ рада Скупштине дат је  у БИЛТЕНУ ДГЕИТС-а бр. 10)


Управни одбор

14. Седница Управног одбора ДГЕИТС-а одржана је 27.05.2014. године.
Седници су присуствовали и чланови Надзорног одбора и Суда части.  

13. Седница Управног одбора ДГЕИТС-а одржана је 27.03.2014. године.
Седници су присуствовали и чланови Надзорног одбора и Суда части.  

12. Седница Управног одбора ДГЕИТС-а одржана је 16.12.2013. године.
Седници су присуствовали и чланови Надзорног одбора и Суда части.  

11. Седница Управног одбора ДГЕИТС-а одржана је 13.06.2013. године.
Седници су присуствовали и чланови Надзорног одбора и Суда части.  

10. Седница Управног одбора ДГЕИТС-а одржана је 19.04.2013. године.
Седници су присуствовали и чланови Надзорног одбора и Суда части.  

9. Седница Управног одбора ДГЕИТС-а одржана је 10.01.2013. године.
Седници су присуствовали и чланови Надзорног одбора и Суда части.