Друштво геолошких инжењера и техничара Србије 

др Дејан Барјактаровић

Председник ДГЕИТС-а

Кнеза Милоша 9/IV
11000 Београд