Друштво геолошких инжењера и техничара Србије 

Чланство и учлањење

Чланство ДГЕИТС-а чине индивидуални чланови (физичка лица) и корпоративни чланови (правна лица).

Индивидуални чланови

Индивидуални чланови ДГЕИТС могу бити: редовни, ванредни, почасни и заслужни.

Редовни чланови су: геолошки дипломирани инжењери, инжењери и техничари.

Ванредни чланови могу бити: студенти техничких и природних наука и лица других струка која активно сарађују на реализацији циљева и задатака ДГЕИТС.

Чланови се на основу личне жеље учлањују у ДГЕИТС. Чланом ДГЕИТС постаје се потписивањем приступнице.
Потписивањем  приступнице  члан  прихвата одредбе Статута ДГЕИТС и Етички кодекс Савеза инжењера и техничара Србије.